Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach z zakresu zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska. W razie potrzeby współpracujemy z urbanistami, specjalistami z zakresu inwentaryzacji przyrodniczych i ochrony środowiska.

Zakres oferowanej obsługi prawnej:

Wobec częstych zapytań dotyczących prowadzenia spraw  przeciwko m.st. Warszawa wyjaśniam, że w związku z zatrudnieniem jako radca prawny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawa - nie prowadzę takich  spraw