Prawo ochrony środowiska

Doradztwo i reprezentacja Klientów w związku z procesem inwestycyjnym (uzgodnienia z właściwymi organami, oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie terenu pod inwestycje, w tym usuwanie drzew i krzewów). Doradztwo w kwestiach dostępu do informacji publicznej, w tym informacji o środowisku oraz uprawnień organizacji społecznych.