Prawo nieruchomości – zagadnienia administracyjne

Doradztwo i reprezentacja Klientów z związku z procedurami planistycznymi (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, renta planistyczna) oraz procesem budowlano – inwestycyjnym.