O kancelarii

Anna Fogel – radca prawny, doktor nauk prawnych.

W 1995 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie aplikację sądową. Pracowała w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, w tym w zespole ekspertów przy Ministerstwie Środowiska zajmowała się dostosowaniem polskiego prawa ochrony środowiska do standardów unijnych.
W latach 2000-2010  pracowała jako sędzia w wydziałach pracy oraz cywilnym .
Dr Anna Fogel  specjalizuje się w tematyce z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, dostępu do informacji publicznej, zwłaszcza danych przestrzennych oraz środowiskowych uwarunkowań procesu inwestycyjnego.

Naukowo pracuje w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie jako kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego. Autorka licznych publikacji oraz ceniony wykładowca. Prowadzi wykłady i szkolenia dla pracowników samorządowych, administracji rządowej (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, zarządy gospodarki wodnej, Urząd Lotnictwa Cywilnego), urbanistów i inwestorów.

Jest głównym autorem i redaktorem naukowym pierwszego komentarza do tzw. "ustawy krajobrazowej" (wyd. Wolters Kluwer 2016) oraz doradcą prawnym samorządów przy sporządzaniu "uchwał reklamowych".